Bergvärme

Att installera en bergvärmepumpslösning är både energibesparande och ekonomiskt.
Systemet är slutet och kräver minimalt med underhåll.

Bergvärme

Att installera en bergvärmepumpslösning är både energibesparande och ekonomiskt. En bergborrad energibrunn utnyttjar berggrunden som värmeledare och är en miljövänlig teknik, som använder sig av naturens förnybara resurser.

Innan borrning och installation av bergvärme påbörjas, behöver du som fastighetsägare tillstånd från kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Ta kontakt med din kommun för att får reda på vad som gäller för just dig!

Så här går det till:

  1. Arbetet börjar med att man borrar genom jordlagren ner till fast berg.
* Stålfoderrören drivs ner samtidigt borrningen och bör drivas ner minst 2 meter ner i det fasta berget.
* Skarven mellan foderrören och berget täts till för att förhindra läckage.
  2. Efter det borrar man genom berggrunden till det djup som krävs för att den valda bergvärmepumpen ska fungera optimalt. Det är detta borrhål som utgör energibrunnen.

Ett komplett borrföretag!

Vi utför styrdborrning, rörtryckning, vattenbrunnar och energibrunnar även installation och service av vattenpumpar.

JW Brunnsborrning AB är ett borrföretag med en lång samlad yrkeserfarenhet och bred kompetens inom borrning. Vi är medlemmar i branschorganisationen Borrföretagen och alla arbeten utförs enligt normbrunn -16.

Vi är specialister på och utför borrning för vattenbrunnar och bergvärme, så kallade Energibrunnar.

Vi utför allt inom grundläggning och har en gedigen kompetens inom företaget.

Frågor eller funderingar?

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor om våra tjänster eller om du vill ha en offert.
Vårt arbetsmarknadsområde är Södra och mellersta Norrland men vi är inte främmande att ta jobb överallt i Sverige.
Kontakta oss