Vattenbrunn

Att borra en egen vattenbrunn är ett måste för dig som inte är ansluten till kommunalt vatten. En borrad vattenbrunn är idag den modernaste alternativet, och ur en miljösynpunkt den säkraste vattenkällan.

Egen vattenbrunn

Att borra en egen vattenbrunn är ett måste för dig som inte är ansluten till kommunalt vatten. En borrad vattenbrunn är idag den modernaste alternativet, och ur en miljösynpunkt den säkraste vattenkällan.

Ett rent och välsmakande vatten hör till de saker vi tar för givna i vårt dagliga liv.

Såhär går det till:

  1. Brunnen borras med foderrör ner till fast berg, så långt det krävs för att inget ytvatten ska komma in.
  2. Därefter borrar man ner till vattenförande djup.
  3. Brunnens foderrör avslutas någon decimeter över marken för att inte ytvatten skall rinna ner i brunnen.

Ovan mark:

Brunnslocket är konstruerat så att brunnen luftas utan att t ex insekter eller möss kan komma ner i brunnen och förorena vattnet.

Djupborrad brunn

En modern djupborrad vattenbrunn är idag, tillsammans med kommunalt vatten, den säkraste vattenkällan. I en sådan brunn är vattnet opåverkat av föroreningar som följer med exempelvis nederbörd, gödningsmedel och industriella biprodukter. Brunnen ger i regel en trygg och stabil tillgång på dricksvatten oavsett årstid.

Vattenbrunnen borras normalt i någon av dimensionerna 140 mm eller 168 mm, men även 193 mm förekommer. Genom att välja en större dimension får du ett större vattenförråd i brunnen, vilket kan vara värdefullt särskilt i områden där det finns risk för saltvatteninträngning och man därför inte kan borra lika djupt. Det kan även vara klokt att välja en större dimension om man förväntar sig att tillgången på vatten i berggrunden kommer vara dålig.

Du kan känna dig trygg när du anlitar oss som är utbildade och godkända av Borrföretagen.

Frågor eller funderingar?

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor om våra tjänster eller om du vill ha en offert.
Vårt arbetsmarknadsområde är Södra och mellersta Norrland men vi är inte främmande att ta jobb överallt i Sverige.
Kontakta oss